Paliatívna medicína a liečba bolesti 3/2008

Pomaly pôsobiace lieky na osteoartrózu

Oľga Lukáčová, Jozef Lukáč

Osteoartróza je najčastejšia choroba pohybového aparátu. Postihuje až 15 % populácie. S predlžovaním priemerného veku obyvateľstva stúpa aj jej výskyt, preto sa stáva čoraz viac medicínskym aj socioekonomickým problémom. Najčastejšie sa stretávame s osteoartrózou drobných kĺbov rúk, gonartrózou a koxartrózou.

Kľúčové slová: osteoartróza, pomaly pôsobiace lieky na osteoartrózu, choroby pohybového aparátu.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Slow-acting drugs indicated for osteoarthrosis

Osteoarthritis (OA) is most common disease of locomotive organs. There is affected about 15 % of population. With prolonging life of population, occurrence of OA is higher and OA is medical, socioeconomic problem. The most frequently there are OA of small joints of hands, gonarthrosis and coxarthrosis. Therapy of OA must be complex, long, it include non-pharmacological and pharmacological therapy by analgetics, NSAID and slow reacting drug of OA.

Keywords: ostearthrosis, slow-acting drugs for ostearthrosis, disorders of musculo-skeletal system.