Paliatívna medicína a liečba bolesti 1/2013

Patologické zlomeniny dlouhých kostí v paliativní hospicové péči

doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc.

Patologické zlomeniny dlouhých kostí u nemocných v paliativní hospicové péči, jejichž životní prognóza je velmi špatná, představují závažný terapeutický problém. V terminální fázi onemocnění již zpravidla není vhodné indikovat chirurgické řešení ani paliativní radioterapii. Vhodně zvolený konzervativní postup spočívající v paliativní fixaci sádrovou dlahou a dostatečné analgetizaci umožní nemocným klidné prožití posledních dnů života.

Kľúčové slová: hospic, patologická zlomenina, paliativní léčba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pathological fractures of the long bones in the palliative hospice care

Pathological fracture of the long bones in terminally ill patients in hospice care is a serious therapeutical problem. Surgical approach cannot be indicated because the prognosis is fatal in a short time. Conservative treatment using plaster cast and sufficient analgesia is usefull and facilitates the patient to spent last days of the life quietly and peacefully.

Keywords: hospice, pathological fractures, palliative treatment.