Paliatívna medicína a liečba bolesti Brožúra Liečba chronickej bolesti/2011

Patofyziologie chronické bolesti

prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., FCMA

V příspěvku je popsána patofyziologie bolesti obecně se zvláštním zohledněním bolesti chronické. Jsou nastíněny základní patofyziologické mechanizmy, které mohou být využity v léčbě bolesti. Zvláštní pozornost je věnována i bolesti neuropatické a psychosomatické.

Kľúčové slová: chronická bolest, nociceptivní bolest, neuropatická bolest, psychosomatická bolest, psychogenní bolest, percepce bolesti, dráhy bolesti.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pathophysiology of chronic pain

The paper deals with the pathophysiology of pain in general, with a special regard to chronic pain. The basic pathophysiological mechanisms are outlined that can be used in pain management. Particular attention is paid to neuropathic and psychosomatic pain.

Keywords: chronic pain, nociceptive pain, neuropathic pain, psychosomatic pain, psychogenic pain, pain perception, pain pathways.