Paliatívna medicína a liečba bolesti 3/2010

Paliativní péče u dětí s nádorovým onemocněním

MUDr. Petr Lokaj

Článek se dotýká problémů, se kterými se setkáváme při péči o děti a dospívající v posledních stadiích nemoci, a navrhuje jejich řešení. Problémy jsou seřazeny abecedně, nikoli podle četnosti nebo důležitosti.

Kľúčové slová: děti, nádor, paliativní péče.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Paliative care in children with cancer

The following pages focus on problems that are encountered while taking care of children and teenagers in the last stages of their illness and suggest this solution. The problems are lined up in alphabetical order not according percent occurence or importance.

Keywords: children, cancer, paliative care.