Paliatívna medicína a liečba bolesti 3/2009

Oznamovanie nepriaznivých informácií v liečbe paliatívneho pacienta

Mgr. Mária Andrášiová, PhD.

Vzťah medzi pacientom a lekárom a ich efektívna komunikácia sú dôležitou súčasťou paliatívnej starostlivosti. Spôsob, akým lekár pacienta informuje o jeho zdravotnom stave a prognóze má vplyv na jeho správanie ako aj na zvládanie paliatívnej liečby a starostlivosti. Pri oznamovaní nepriaznivých správ je pre minimalizovanie psychickej traumatizácie pacienta dôležité, aby lekár disponoval dobrými komunikačnými zručnosťami a mal jasnú stratégiu rozhovoru. Pre dobrý výsledok rozhovoru je tiež dôležité, aby informácie nadväzovali na to, čo už pacient o svojom ochorení a prognóze vie, a spôsob ich podania má byť primeraný jeho mentálnemu, telesnému a emočnému stavu. Potrebné je ponechať priestor na pacientovu reakciu, rešpektovať jej osobitosť, prejaviť porozumenie a podporu. Nevyhnutnou súčasťou terapeuticky uceleného rozhovoru je informovanie o pláne ďalšej starostlivosti, aby mal pacient istotu, že nezostane svojej životnej situácii napospas.

Kľúčové slová: paliatívna starostlivosť, vzťah lekár-pacient, oznamovanie nepriaznivých informácií, komunikačné zručnosti, emočná podpora, empatia, na pacienta zameraná starostlivosť.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

„Bad News” Communication in palliative care

Relationship between physician and patient and their effective communication are key elements in palliative care. The approach in communicating information, predictions and prognoses to patient will have a crucial effect on his/her behavior, as well as on the result of palliative treatment and care. To minimize psychological and emotional distress felt in patient, the healthcare professional should be able to communicate in a forthright, coherent manner and employ a clear communication strategy. Successful communication results in conveying necessary information within the context of already transferred knowledge, in a manner that is most appropriate to the recipient and his mental, physical and emotional state. It is important to offer the patient sufficient space for reaction with dutiful res pect to his individual features and needs. Emotional support and empathy together with clearly stated therapeutic plan can prevent isolation and helpless feelings in the patient.

Keywords: palliative care, physician-patient relationship, "bad news" communication, communication skills, emotional support, empathy, patient centered care.