Paliatívna medicína a liečba bolesti 1/2008

Odporúčanie Rady ministrov Rady Európy pre členské štáty ohľadne organizácie paliatívnej starostlivosti

Preklad a komentár: MUDr. Kristina Križanová

Odporúčanie prijaté Výborom ministrov 12. novembra 2003 na 860. stretnutí zástupcov ministerstiev.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť