Paliatívna medicína a liečba bolesti 1/2012

Obecná a specializovaná paliativní péče v ČR

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.,

Podle komplexnosti péče potřebné k udržení dobré kvality života je účelné dělit paliativní péči na obecnou a specializovanou. Obecnou paliativní péči by měli umět poskytnout všichni zdravotníci s ohledem na specifika své odbornosti. Specializovaná paliativní péče je interdisciplinární péče poskytovaná týmem odborníků, kteří jsou v otázkách paliativní péče speciálně vzděláni. Specializovaná paliativní péče slouží k zajištění péče u těch nemocných, kde intenzita a dynamika obtíží přesahuje možnosti řešení v rámci obecné paliativní péče. Specializovaná paliativní péče může mít různé organizační formy: např. mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP), lůžkový hospic, oddělení paliativní péče v rámci nemocnice, ambulance paliativní medicíny, konziliární tým paliativní péče a denní paliativní stacionář. V ČR je rozvoj všech forem kromě lůžkových hospiců ve srovnání se západní Evropou opožděn.

Kľúčové slová: obecná paliativní péče, specializovaná paliativní péče, hospic, oddělení paliativní péče, ambulance paliativní medicíny.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

General and specialist palliative care in Czech republic

According to the complexity of care needed to achieve a good quality of life the the general and specialist palliative care can be distinguished. General palliative care should be delivered by all health care providers, respecting the framework of their specialties. Specialist palliative care is provided by a multidiciplinary team of professionals with specific training in palliative care. The principal models of specialist palliative care services are: home palliative care, in-patient hospice and palliative care unit, out-patient palliative care clinic and palliative consultation team a palliative day center. In Czech Republic, compared to western Europe, the development of other forms of specialist palliative care services, except the in-patient hospices, is delayed.

Keywords: general palliative care, specialist palliative care, hospice, palliative care unit, out-patient palliative care clinic.