Paliatívna medicína a liečba bolesti 2/2012

„Nultá hodina“ v psychiatrickej praxi – kazuistika

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD., MUDr. Alena Mažgútová, PhD., MUDr. Mária Demeterová, doc. MUDr. Želmíra Fetisová, PhD.

Autorky na kazuistickom prípade pacientky psychiatrickej kliniky upozorňujú na dôležitosť sledovania aj menej špecifických prejavov pri vývoji chorobného stavu. Rovnakú dôležitosť môže mať aj neúmyselná iatrogenizácia pacienta nedocenením aktuálneho psychického stavu svojho príbuzného.

Kľúčové slová: depresívny stav, psychická krivka, iatrogenizácia, tentamen suicidii.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

„Zero Hour“ in psychiatric practice

The authors of on case stady of female patient psychiatric clinics highlight the importance of monitoring also less specific symptoms to develop the pathological condition. The same importance can have unintended „iatrogenisation“ patient underestimated current mental status of their relatives.

Keywords: depression, mental curve, iatrogenisation, tentamen suicidii.