Paliatívna medicína a liečba bolesti 3/2010

Neuropatické bolesti onkologických pacientov

MUDr. Hedviga Jakubíková, doc. MUDr. Eleonóra Klímová, CSc.

Neuropatickú bolesť vyvoláva poškodenie centrálneho alebo periférneho nervového systému. Spôsobiť ju môže kompresia nervu, jeho deaferentačné poškodenie alebo môže ísť o bolesť, ktorú udržiava sympatiková časť autonómneho nervového systému. U onkologických pacientov predstavuje heterogénnu skupinu ochorení rôzneho pôvodu. Dôležitou súčasťou liečby sú neopioidné analgetiká, opioidy, ale aj koanalgetiká, akými sú antiepileptiká, antidepresíva, spolu s lokálnymi anestetikami.

Kľúčové slová: neuropatická bolesť, nádorová bolesť, antiepileptiká, antidepresíva, opioidy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Neuropathic pain of patients with cancer

Neuropathic pain is caused by pathology affecting the central or peripheral nervous system. It is a heterogeneous entity produced by multiple etiologies generated by nerve compression, deafferentation nerve injury and sympathetically induced pain. Nonopioids, opioids and adjuvant drugs, including antiepileptics, antidepressants, with local anesthetics are important therapeutic options.

Keywords: neuropathic pain, cancer pain, antiepileptics, antidepressants, opioids.