Paliatívna medicína a liečba bolesti 1/2008

Neskoré následky rádioterapie Hodgkinovej choroby – kazuistika

MUDr. Ľubomíra Nemčíková, MUDr. Viera Chovanová, MUDr. Juraj Májek, MUDr. Kristina Križanová, MUDr. Katarína Jakubovitšová

Hodgkinov lymfóm je malígne ochorenie lymfatického systému. V súčasnosti je možné vyliečiť viac ako 80 % pacientov. (1) Incidencia je 2,4/100000 žien a 3,1/100000 mužov. Medián veku najčastejšieho výskytu je 25 rokov. U starších pacientov potom incidencia znovu narastá a druhý vrchol dosahuje približne v 60 rokoch. (2) Najčastejšie sa ochorenie prejaví postihnutím periférnych lymfatických uzlín.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť