Paliatívna medicína a liečba bolesti 2/2009

Možnosti paliativní péče u pokročilého chronického srdečního selhání

MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D., MUDr. Věra Havlénová

Pokročilé srdeční selhání (AHF – advanced heart failure) je zajímavým modelem neonkologické paliativní péče. Prolíná se zde problematika ryze kardiologická, vysoce perspektivní výzkum, geriatrické aspekty, psychosociální tematika života s chronickým nevyléčitelným onemocněním. Není pravdou, že bychom neuměli těmto nemocným pomoci standardními medicínskými postupy. Nicméně se v praxi ukazuje – stejně tak v zahraničí – že paliativní péče u nemocných v pokročilém stádiu vyžaduje více, především rozhodnutí – pacient potřebuje paliativní péči, má potřeby, na které kardiologická léčba nestačí. Toto rozhodnutí je často třeba provést již v průběhu aktivní léčby a nejde „pouze“ o rozhovor o umírání. Jsou zde organizační aspekty – celosvětově je trend přecházet k péči v původním sociálním prostředí a u těchto nemocných akcentovat komunitní model péče. S tímto bodem souvisí i poslední aspekt – kontinuita péče, nezbytný faktor důvěry provázející pacienta a jeho blízké až ke konci jeho dnů. Tento článek se snaží o komplexní, holistický pohled, vycházející z prostředí hospicové a geriatrické péče.

Kľúčové slová: pokročilé srdeční selhání, paliativní péče, holistický model péče, comunitní péče, geriatrická paliativní péče.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Advanced heart failure management in palliative care settings

Advanced heart failure is an interesting model of non-oncologic palliative care. It mingles cardiology, prospective research activities, geriatric aspects, psychosocial themes of life with incurable chronic disease. There is true we have skills to help these patients by standard medical procedures. But the practice shows the palliative care to need more. At first decision – patient needs palliative care, has needs up standard cardiological treatment. The decision is often needed to make already during active cardiological treatment and it is not „dialog about dying”. Very important stream of world palliative care is community care model and home palliative care in natural social environment. And we can do nothing without continuity of care and the trust from patient and his family. This article resumes holistic palliative care aspects from geriatric and hospice care environment.

Keywords: advanced heart failure, palliative care, holistic model of care, community care, geriatric palliative care.