Paliatívna medicína a liečba bolesti 1/2009

Management epilepsie u pacientů v paliativní péči

MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D., MUDr. Věra Havlénová

V paliativní péči se s epilepsií setkáváme nejčastěji u pacientů s primárními nebo sekundárními nádory mozku. Vyskytuje se s menší frekvencí i u neonkologicky pokročile nemocných, například u pacientů v permanentním vegetativním stavu. Řešení epileptických stavů se odvíjí od fáze onemocnění, ve které se nemocný nachází, odtud vyplývajících cílů léčby a samozřejmě primární etiologie. Existuje nedostatek důkazů evidence based medicine pro management syndromu epilepsie v konečné fázi života. Tento článek se snaží v pojmenování základních principů diagnostiky a léčby epilepsie u terminálně nemocných vycházet z dostupné literatury, klinické zkušenosti a postupů specializované paliativní péče.

Kľúčové slová: epilepsie, paliativní medicína, mozkové nádory, vegetativní stav, antiepileptika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Management of epilepsy in patients in palliative care

Epilepsy in palliative care is more frequent at patients with primary or secondary cerebral tumours. With lesser frequency the symptom exists in some non-oncological palliative diseases – for example vegetative state. Management of epilepsy in palliative care follows from the disease stage, aims of the care and of course primary etiology – unfortunately we have no sufficient evidence based medicine in this area. The article tries to term – on principles of specialized palliative care – diagnostic and treatment procedures, using accessible literature and clinical experience.

Keywords: epilepsy, palliative medicine, cerebral tumors, vegetative state, antiepileptics.