Paliatívna medicína a liečba bolesti 2/2008

Liečba dýchavice pacientov s onkologickým ochorením

MUDr. Viera Chovanová

Dýchavica je častým symptómom u pacientov v terminálnom štádiu onkologického ochorenia. V článku sa zaoberám jeho príčinou, mechanizmom vzniku a rôznymi modalitami invazívnej a medikamentóznej liečby v spojení s nemenej dôležitými „nemediakamentóznymi“ opatreniami vyžadujúcimi multidisciplinárnu spoluprácu liečebného tímu.

Kľúčové slová: dýchavica, liečba, onkologický pacient.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment of breathlessness in patients with oncologic disease

Shortness-of-breath is a very frequent symptom in patients in terminal phase of oncoloqique disease. In this article, I deal with its causes, mechanisms of its origin, and with different modalities of instrumental and medicamentous (drug) treatment. All this in relationship with the also important measures requiring a multidisciplinary approach of the therapeutic team.

Keywords: SHORT-of-breathness, therapy, oncology patient.