Paliatívna medicína a liečba bolesti 3/2008

Liečba bolestivých syndrómov (2. časť): viscerálna bolesť

Hedviga Jakubíková

Viscerálna bolesť je častým symptómom mnohých klinických stavov. Liečia ju zvyčajne rôzni špecialisti, ktorí majú veľakrát odlišné prístupy k liečbe bolesti. Viscerálne bolesti sú difúzne, zle lokalizovateľné, často sa prejavujú ako tzv. prenesené bolesti. Najčastejšie sú lokalizované v brušnej a hrudnej dutine. Bývajú sprevádzané vegetatívnymi prejavmi. Vyžadujú často multidisciplinárny prístup.

Kľúčové slová: viscerálna bolesť, prenesená bolesť, nesteroidové antiflogistiká, neurolytická blokáda, multidisciplinárny prístup.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment of painful syndromes (part 2): visceral pain

Visceral pain is a prominent symptom of many clinical conditions. Visceral pain is treated by different specialists, who often have quite different approaches to pain management. Visceral pain has diffuse character, bad localization and manifestation as referred pain. Usually are localized in abdominal and chest region and are accompanied by vegetative symptoms. They are best evaluated and treated using multidisciplinary approach.

Keywords: visceral pain, referred pain, nonsteroidal anti-inflammatory drugs, neurolytic block, multidisciplinary approach.