Paliatívna medicína a liečba bolesti 3/2012

Léčba periferní neuropatické bolesti

MUDr. Jan Lejčko

Neuropatická bolest (NPB) je prakticky vždy dlouhodobá a řadí se mezi obtížně ovlivnitelné formy chronické bolesti. Klinický obraz je velmi pestrý a individuálně specifický. Výběr antineuropatického agens s potenciálem ovlivnit patofyziologickou podstatu konkrétní NPB je krédem současné farmakoterapie. Pro většinu typů NPB jsou dnes nejvýhodnější první volbou gabapentinoidy. V poslední době se objevilo několik nových možností účinné lokální terapie periferní NPB. Tato léčebná varianta představuje zejména pro polymorbidní pacienty s rozsáhlou celkovou farmakoterapií optimální řešení.

Kľúčové slová: neuropatická bolest, farmakoterapie, gabapentinoidy, lokální terapie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment of peripheral neuropathic pain

Neuropathic pain (NPB) is almost always long and difficult one among the modifiable forms of chronic pain. The clinical picture is very varied and individually specific. Moreover of the antineurophatic agents with the potential to affect the substance of the specific pathophysiology of acute abdomen is the credo of contemporary pharmacotherapy. For most types of ACC are now the first choice of most gabapentinoids. Recently, several new options appeared effective local treatment of peripheral NPB. This treatment option is especially for patients with extensive polymorbid pharmacotherapy, the overall optimal solution.

Keywords: neuropathic pain, pharmacotherapy, gabapentinoids, local treatment.