Paliatívna medicína a liečba bolesti 2e/2016

Léčba bolesti u onkologických pacientů se zaměřením na průlomovou bolest

MUDr. Lukáš Pochop

Nádorem vyvolaná chronická bolest postihuje značnou část onkologických pacientů. Velká podskupina z těchto pacientů trpí i průlomovou bolestí, která taktéž výrazně zasahuje do kvality života pacientů. Pro terapii bolesti lze využít jak farmakologické tak nefarmakologické postupy. Několik posledních let používáme i novou formu transmukózních opioidů. Díky jednoduchému použití a rychlému nástupu účinků jsou vhodnou lékovou skupinou k řešení průlomové bolesti.

Kľúčové slová: nádorová bolest, průlomová bolest, opioidy, fentanyl

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment of pain in cancer patients, focusing on breakthrough pain

Cancer induced chronic pain affects great percentage of oncologic patients. Major subgroup of these patients also suffers from breakthrough pain which negatively influences their quality of life. Pharmacological or non-pharmacological approaches can be used to treat cancer pain. Recently we have been using new formula of transmucosal opioids. Their simple usage and quick pain relief represent an adequate medical form to treat breakthrough pain.

Keywords: cancer pain, breakthrough pain, opioids, fentanyl