Paliatívna medicína a liečba bolesti 3/2011

Klinický obraz a současné možnosti léčby průlomové bolesti u onkologických pacientů

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Průlomová bolest (PB) bývá definována jako přechodné zhoršení bolesti u pacienta, který má relativně stabilní a adekvátně zmírněnou základní bolest. PB trpí dle různých průzkumu 40–70 % onkologických pacientů. Patofyziologický charakter PB obvykle souvisí se základní chronickou bolestí, jíž pacient trpí. Léčebný plán PB musí zohlednit charakteristiky pacienta (základní diagnóza, prognóza, emoční stav, dosavadní snášenlivost léků atd.) i bolestivého stavu (charakter PB, délka trvání, frekvence). Využíváme farmakologické i nefarmakologické postupy. Významný přínos v léčbě krátkých epizod průlomové bolesti představují preparáty transmukózního fentanylu.

Kľúčové slová: průlomová bolest, základní bolest, záchranná medikace, transmukózní fentanyl.

stiahnuť celý článok v pdf

Breakthrough cancer pain: clinical characteristics and modern strategies to its management

Breakthrough pain (BP) is a transient exacerbation of pain in patient with stable and adequatly controled background pain. The prevalenco o BP is 40–70 % among cancer patients. Pathophysiologic chracter of BP is usually linked to the character of background pain. The management of BP has to be „tailored“ individualy and combines pharmacological and non-pharmacological approaches. Transmucosal fentanyl formulations represent an important and interesting progress in BP management.

Keywords: breakthrough pain, background pain, rescue medication, transmucousal fentanyl.