Paliatívna medicína a liečba bolesti 1/2011

Ketamín v liečbe bolesti

MUDr. Darina Hasarová

Ketamín ako nekompetitívny inhibítor NMDA receptorov pôsobí aj na celý rad ďalších receptorov v centrálnom a periférnom nervovom systéme. Udržiava sympatikové reflexy, redukuje centrálnu senzibilizáciu a toleranciu na opioidy. Z toho dôvodu nachádza široké uplatnenie nielen v anestéziologickej praxi, ale aj v liečbe akútnych a chronických bolestivých stavov.

Kľúčové slová: ketamín, nekompetitívny inhibítor NMDA receptorov, široké uplatnenie v liečbe bolesti.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Ketamin in pain treatment

Ketamin as a non-competitive inhibitor of NMDA receptors also binds to many different receptors in the central and peripheral nervous system. Ketamin preserves sympathetic reflexes, reduces central sensibilisation and tolerance to opioids. Therefore it has widely use not only in anaesthesiologic practice, but also in acute and chronic pain treatment.

Keywords: ketamin, non-competitive inhibitor of NMDA receptors, widely use in pain treatment.