Paliatívna medicína a liečba bolesti 3/2010

Karcinóm prsníka a bolesť

MUDr. Darina Hasarová

Karcinómy prsníka sú u žien na celom svete najčastejšou nádorovou diagnózou. Ročne je diagnostikovaných viac ako 1 milión nových ochorení, ktoré končia približne v 500 tis. prípadoch úmrtím (1). Na Slovensku tvoria 17,7 % všetkých nádorových ochorení u žien (2). Bolesť môže byť signifikantným príznakom počas celého priebehu nádorového ochorenia a je typickým príkladom bolesti podmienenej vlastným ochorením alebo jeho liečbou.

Kľúčové slová: karcinóm prsníka, príčiny bolesti, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Breast cancer and pain

Breast cancer is a leading cancer diagnosis among women worldwide, with more than 1 milion new cases per year, leading to approximately 500 000 deaths. In Slovakia they are responsible for 17,7 % of all cancer diseases in women. Pain can by a significant factor during the course of breast cancer and is typically related to the disease or its treatment.

Keywords: breast cancer, causes of pain, treatment.