Paliatívna medicína a liečba bolesti 1-2e/2017

Je dostupnost a kvalita paliativní péče poskytovaná pacientům s pokročilým chronickým srdečním selháním dostatečná?

Doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc., PhDr. Helena Novotná, MUDr. Marie Lazárová

Paliativní hospicová péče je v podmínkách České republiky tradičně vnímána jako služba uspokojující potřeby zejména onkologických nemocných v pokročilých fázích choroby. Je však skutečností, že pacienti s některými neonkologickými chorobami vnímají svou kvalitu života i naplnění svých potřeb ovlivňujících kvalitu života hůře než pacienti onkologičtí. Početně velmi významnou skupinou jsou nemocní s pokročilým chronickým srdečním selháním (CHSS). Cílem autorů je poukázat na nedostatky v dostupnosti a kvalitě paliativní péče poskytované pacientům s tímto závažným onemocněním a nastínit strategii možných řešení, jejichž základem bude aktivnější zapojení kardiologů do problematiky paliativní péče.

Kľúčové slová: pokročilé chronické selhání, paliativní péče, hospic

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Is availability and quality of the palliative care in chronic cardiac failure patients sufficient?

Palliative hospice care in conditions of the Czech Republic is predominantly intended as a care of oncological patients. It is a fact that quality of life and satisfying of needs in some non-oncological patients is very often worse than in oncological group. From this point of view chronic heart failure patients are prevailing by number and by importance. Author´s aim is to give a report on the problem and to discuss possible solutions. More active participation of cardiologists in palliative care is needed.

Keywords: advanced heart failure, palliative care, hospice