Paliatívna medicína a liečba bolesti Brožúra Liečba chronickej bolesti/2011

Invazivní metody v léčbě chronické bolesti

MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

Invazivní metody v léčbě chronické bolesti jsou používané jako doplněk farmakoterapie nebo jako poslední léčebná možnost v případě selhání jiných léčebných postupů. Invazivní léčebné techniky dělíme podle dočasnosti jejich efektu na reverzibilní a ireverzibilní, podle očekávaného přínosu na diagnostické, prognostické a terapeutické, podle charakteru podávání účinné látky na jednorázové, opakované a kontinuální. V posledních 10 letech je možno vidět jednoznačný posun od ireverzibilních a destruktivních invazivních technik k postupům reverzibilním. Neurodestruktivní chemické a chirurgické postupy jsou nahrazovány modernějšími, zejména neuromodulačními metodami. Mezi nejčastěji používané látky stále patří lokální anestetika, která jsou často kombinována s kortikoidy či opioidy. Mezi nejmodernější látky určené k léčbě farmakorezistentní chronické bolesti patří zikonotid, látka podávaná přímo do subarachoidálního prostoru pomocí sofistikovaných programovatelných zařízení.

Kľúčové slová: invazivní techniky, dělení blokád, neuromodulace, sympatikové blokády, spinální blokády.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Invasive methods in the treatment of chronic pain

Invasive methods in the treatment of chronic pain are used as an adjunct to pharmacotherapy or as a last therapeutic option when other therapeutic procedures have failed. Invasive therapeutic techniques are classified into reversible and irreversible according to the temporal nature of their effect; diagnostic, prognostic and therapeutic according to the expected benefit; and single, repeated and continuous according to the nature of the administration of the active substance. In the last ten years, there has been a clear shift from irreversible and destructive invasive techniques to reversible procedures. Neurodestructive chemical and surgical procedures have been replaced with modern methods, neuromodulation in particular. The most commonly used agents still include local anaesthetics that are often combined with corticoids or opioids. Among the most recent agents designed to treat pharmacoresistant chronic pain is ziconotide, a substance delivered directly into the subarachnoid space by means of sophisticated programmable devices.

Keywords: invasive techniques, blockade classification, neuromodulation, sympathetic blockades, spinal blockades.