Paliatívna medicína a liečba bolesti 2/2009

Indikácie parenterálnej výživy u onkologických pacientov a problémy s tým spojené

MUDr. Andrea Škripeková

Problém kachexie a malnutrície sa vyskytuje u 80 % pacientov s onkologickým ochorením. Pri riešení problémov pacientov s pokročilým nádorovým ochorením treba presne definovať skupinu pacientov, ktorá bude profitovať z parenterálnej výživy. Existujú jednoduché laboratórne parametre – hodnoty albumínu, prealbumínu, transferínu a cholínesterázy – ktoré nám pomôžu definovať túto skupinu. Na dvoch príkladoch demonštrujeme zmysluplné použitie totálnej parenterálnej výživy (TPV) u pacienta s pokročilou nádorovou chorobou a problémy spojené s jej podávaním.

Kľúčové slová: totálna parenterálna výživa, proteínový katabolizmus.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Indications for parenteral nutrition in oncologic patients and associated problems

Cachexy and malnutrition occurs in 80 % patients with oncologic diseases. In management of problems in patients with advanced malignant disesase is necessary to define exactly the group of patients that may benefit from parenteral nutrition. Helpful can be simple laboratory parameters – serum levels of albumin, prealbumin, transferrin and cholinesterasy. Two case reports demonstrate purposeful use of TPN in patients with advanced malignant disesase and problems associated with it.

Keywords: total parenteral nutrition (TPN), protein catabolism.