Paliatívna medicína a liečba bolesti 2/2009

Hyperkalcemie u maligních onemocnění

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Hyperkalcemie (HC) je nejčastější metabolický paraneoplastický syndrom. Významnou roli při jejím vzniku hraje parathyroidnímu hormonu podobný protein (PTHRP). Při rozhodování o léčbě se řídíme hladinou ionizovaného kalcia nebo tzv. korigovanou kalcemií a závažností symptomů. Léčba maligní HC spočívá ve zvýšené hydrataci a podání bisfosfonátů.

Kľúčové slová: maligní hyperkalcemie, bisfosfonáty.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Hypercalcemia in malignant diseases

Hypercalcemia is a common life threatening metabolic paraneoplastic syndrom. Parathyroid hormon related protein (PTHRP) plays a major role. Therapeutic decision should be based on the corrected serum calcium or ioized calcium concentrations and symptoms. The mainstays of therapy for hypercalcemia in advanced cancer are parenteral hydration and bisphosphonates.

Keywords: hypercalcemia, bisphospnonates.