Paliatívna medicína a liečba bolesti 1/2010

Hydromorfón a jeho miesto v liečbe bolesti

MUDr. Marta Kulichová, CSc.

Hydromorfón je jeden z najstarších a najpotentnejších opioidov, bol syntetizovaný z morfínu v roku 1924. Hlavnou výhodou oproti morfínu je jeho vyššia rozpustnosť, rýchlejší nástup účinku, silnejší účinok a slabšie vedľajšie účinky, tiež menšia tendencia k zneužívaniu v porovnaní s morfínom a diamorfínom. Autorka v článku v skratke rozoberá jeho farmakologické vlastnosti, výhody a limitácie. Vymedzuje jeho miesto v liečbe bolesti, s klinickou aplikáciou na dve perorálne formy: 12-h a 24-h, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii na Slovensku.

Kľúčové slová: hydromorfón, farmakológia, limitácie, klinická aplikácia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Hydromorphon and it´s place in the treatment of pain

Hydromorphon is one from the oldest and more potent opioids, first synthetisized from morphine in 1924-th. It´s main benefit as compared to morphine, is the superior solubility, speed of onset, stronger effect and less troublesome side effect profile, and also lower dependence liability as compared to morphine and diamorphine. Author briefly deals pharmacology of hydromorphon, it´s benefits and limitations. She points the place of hydromorphon in treatment of pain, with clinical application of two oral forms 12-h and 24-h, that are available in Slovakia in the present.

Keywords: hydromorphon, pharmacology, limitations, clinical possibilities.