Paliatívna medicína a liečba bolesti 1e/2015

Hodnocení dodržování režimových opatření u pacientů po alogenní transplantaci

PhDr. Jana Haluzíková, Ph.D.

Autorka se v průzkumné práci zabývá hodnocením dodržování režimových opatření u nemocných po transplantaci kostní dřeně, mapuje oblasti týkající se režimových opatření a zda jsou respondenti dostatečně informováni o jejich dodržování.

Kľúčové slová: transplantace kostní dřeně, krvetvorné buňky, režimová opatření, dieta, edukace, informovanost.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Evaulation of treatment regimen compliance in patients after allogeneic transplantation

In the present paper, the author deals with the evaluation of treatment regimen compliance in patients after allogeneic bone marrow transplants. Further, selected areas of the treatment regimen and the level of compliance-specific information available to patients are discussed.

Keywords: bone marrow transplant, haematopoietic cells, treatment regimen, diet, education, level of information.