Paliatívna medicína a liečba bolesti 1/2011

Filozofické a psychologické aspekty fenoménu úzkosti ze smrti v paliativním ošetřovatelství

PhDr. Mgr. Helena Kisvetrová, doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.

Sestra pečující o terminálně nemocné se setkává i s problémem úzkosti ze smrti, k jehož řešení je nutná syntéza znalostí ošetřovatelství, filozofie i psychologie. Pochopení těchto dimenzí umožňuje sestrám lépe vnímat úzkost ze smrti u svých pacientů.

Kľúčové slová: úzkost ze smrti, terminálně nemocný, ošetřovatelství, filozofie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Philosophical and psychological aspects of the phenomenon of death anxiety in palliative nursing

The nurse who is taking care of terminally ill people also meets with the problem of death anxiety. For solving this problem it is necessary to have a synthesis of knowledge concerning nursing, philosophy and psychology. Understanding these dimensions enables nurses to perceive better death anxiety of their patiens.

Keywords: death anxiety, terminally ill, nursing, philosophy.