Paliatívna medicína a liečba bolesti 3/2010

Fantómová bolesť

MUDr. Darina Hasarová

Fantómová bolesť zahŕňa zložitý komplex pocitov od mierneho brnenia či mimovoľných pohybov amputovanej končatiny až po kruté, pálivé, bodavé alebo vystreľujúce bolesti nielen v odstránenej časti tela, ale aj na vzdialených miestach ako je chrbát alebo hlava. Zložitý patomechanizmus fantómovej bolesti nie je doteraz plne objasnený. Liečba je multimodálna, zahŕňa psychologické metódy, farmakoterapiu, fyzioterapiu, ale aj invazívne postupy ako je neurostimulácia.

Kľúčové slová: fantómová bolesť, mechanizmus fantómovej bolesti, multimodálne postupy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Phantom pain

Phantom pain involves complex of various feelings from mild throbbing or involuntary movement of amputated limb to terrible burning, stabbing or shooting pain not only in missing part of body, but at distant parts of body, such as back or head. Mechanism of phantom pain is not fully elucidated. Multimodal treatment includes psychological approaches, pharmacotherapy, physiotherapy and invasive methods such as neurostimulation.

Keywords: phantom pain, mechanism of phantom pain, multimodal approaches.