Paliatívna medicína a liečba bolesti 2e/2016

Ergonomie v hospicové péči

PhDr. Jana Haluzíková, Ph.D., PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D., Doc. PaedDr. et Mgr. Eva Zacharová, Ph.D., PhDr. Hana Heiderová

Tento článek vznikl na základě výsledků průzkumu studentů a pracovníků Slezské univerzity v Opavě, Ústav ošetřovatelství. Věnuje se analýze vybraného pracoviště zdravotnického personálu. Hlavním cílem bylo vyhodnotit ergonomické nedostatky a navrhnout opatření na zlepšení pracovního komfortu při práci zdravotníků a ošetřovatelů.

Kľúčové slová: hospic, hospicová péče, ošetřovatelský personál, ergonomie, ergonomie ve zdravotnictví

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Ergonomics in hospice care

This article is based on results of survey of the students and workers of the Silesian University in Opava, the Department of Nursing. It is aimed to an analysis of the specific workplace of medical staff. The main objective is to evaluate the ergonomic shortage and propose measures how to improve the working comfort at the work of medical staff and nurses.

Keywords: hospice, hospice care, nursing staff, ergonomics, ergonomics in healthcare