Paliatívna medicína a liečba bolesti 3/2012

Emoce a vážně nemocné dítě

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., doc. PhDr. Miriam Šramatá, PhD.

Práce pojednává o emocích a vážně nemocném dítěti, o aspektech této situace jak ze strany nemocného dítěte, tak jeho rodiče, celé jeho rodiny, zdravotníků i společnosti. Emoce nepatří k odborně častým tématům, nicméně jsou velmi významné z hlediska vzniku i průběhu a prognózy vážné nemoci, a proto je jim zapotřebí věnovat patřičnou pozornost.

Kľúčové slová: vážně nemocné dítě, prožívání vážné nemoci dítětem, vážně nemocné dítě a rodič, vážně nemocné dítě a rodina, vážně nemocné dítě a zdravotník.

stiahnuť celý článok v pdf

Emotions and seriously ill child

The paper is about emotions and seriously ill child, about some aspects of this situation - about the sick child and his parents, his entire family, health and society. Emotions do not belong to often discussed and studied issues, however, they paly very important role both in context of origin, as well as during the course of the serious illness and its prognosis, and therefore they should be given adequate attention to this problem.

Keywords: seriously ill child, acceptation of serious disease by child, seriously ill child and his parent, seriously ill child and his family, seriously ill child nad health specialist.