Paliatívna medicína a liečba bolesti 2/2008

Duloxetín – prvé SNRI antidepresívum v liečbe neuropatickej bolesti

MUDr. Ľubomíra Nemčíková

Duloxetín je relatívne vyvážený selektívny inhibítor spätného vychytávania serotonínu a noradrenalínu (norepinefrínu) v mozgu a spinálnej mieche. Oba neurotransmitery sa podieľajú na modulácii descendentných inhibičných dráh. Vzhľadom na tento inhibičný účinok serotonínu a noradrenalínu na bolesť je duloxetín považovaný za vhodnú terapeutickú možnosť v liečbe bolesti pri diabetickej polyneuropatii. Je prvým SNRI antidepresívom schváleným pre túto indikáciu.

Kľúčové slová: diabetická periférna neuropatická bolesť, SNRI antidepresíva, duloxetín.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Duloxetin – the first snri antidepressant in the neuropathic pain therapy

Duloxetin is relative balanced, selective reuptake inhibitor of serotonine and noreponephrine in brain and spinal cord. These two neurotransmitters are involved in modulating descendending inhibitory pain pathways. Because of this activity of serotonin and norepinephrinein in pain inhibition, duloxetin is considered a possible treatment diabetic neuropathic pain. It is the first SNRI antidepressant to be licensed for this indication.

Keywords: diabetic peripheral neuropathic pain, SNRI antidepressants, duloxetin.