Paliatívna medicína a liečba bolesti 1/2010

Dispozícia pacienta a paliatívna medicína

MUDr. Kristina Križanová, MUDr. Peter Križan, CSc.

Autonómia pacienta sa za okolností bežného poskytovania plánovaných zdravotných výkonov vyjadruje informovaným súhlasom, ktorý je súčasťou slovenskej zdravotnej legislatívy. Táto autonómia zatiaľ nie je právnou formou písomnej dispozície pacienta (living will) predĺžená až za hranicu jeho fyzickej a psychickej možnosti a schopnosti rozhodovať o sebe. Článok sa zaoberá najmä rozborom etických otázok, ktoré v súvislosti s uplatnením dispozície pacienta vznikajú v paliatívnej medicíne, a povzbudzuje legislatívnu iniciatívu, ktorá by dispozíciu pacienta upravila.

Kľúčové slová: dispozícia pacienta, informovaný súhlas.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Living will and palliative medicine

Patient autonomy, facing the provision of health care services, usually will be expressed in terms of informed consent. Until now this autonomy can not be prolonged beyond his or her physical and psychical possibility and ability to decide about him or herself. The paper is discussing in particular the ethical issues arising in palliative medicine with applying patient’s living will and will encourage the legal initiative regarding the adopting a living will act in Slovakia.

Keywords: living will, informed consent.