Paliatívna medicína a liečba bolesti 1/2011

Diagnostika a zvládání deprese v terminálním stádiu nádorového onemocnění

PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D., PhDr. Alena Javůrková, Ph.D.

Pacienti se v terminálním stádiu nádorového onemocnění nachází ve fázi různě hlubokého smutku a musí čelit masivnímu strachu. Článek se proto zaměřuje na diferenciální diagnostiku a zvládání normálního smutku a klinické deprese. Maladaptivní reakcí je v tomto období těžká reaktivní deprese. Diagnostika a následná léčba deprese v paliativní léčbě může zlepšit kvalitu života umírajících i jejich rodin.

Kľúčové slová: terminální stádium onkologického onemocnění, normální truchlení, klinická deprese, suicidální myšlenky, přání urychlit smrt, bolest.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Diagnostic and coping with depression in terminal stage of cancer

Patients in terminal stage of cancer are in period of differently low sadness and have to face to massive fear. That is why the article focuses on differential diagnostic and coping with normal grief and clinical depression. Maladaptive reaction in that stage is serious reactive depression. Diagnostic and following treatment of depression in palliative treatment can improve quality of dying and their families.

Keywords: terminal stadium of oncological illness, normal grieving, clinical depression, suicidial ideations, wish to hasten death, pain.