Paliatívna medicína a liečba bolesti 1-2e/2021

Činnost týmu podpůrné a paliativní péče Fakultní nemocnice Ostrava

Martina Vzorková, DiS., Jana Kapošváryová, Mgr. Marcel Koňařík, MBA, MUDr. Jarmila Kušnírová, Mgr. Jarmila Ozdincová, PhDr. Andrea Polanská, MBA, ThLic. Václav Tomiczek, Ph.D., Mgr. Markéta Večerková

Cílem předkládaného článku je představit poslání paliativního týmu Fakultní nemocnice v Ostravě. V textu vycházíme z obecně platných definic i z materiálů Ministerstva zdravotnictví ČR v oblasti paliativní péče ve zdravotnických zařízeních. Prezentujeme na obecné rovině postupy v komunikaci s pacientem jak v rámci Ambulance podpůrné a paliativní péče, tak také v rámci paliativního konzilia na jednotlivých klinikách FNO.

Kľúčové slová: paliativní péče, týmová práce, psychická podpora, konzultace

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Activities of the support and palliative care team of the University Hospital Ostrava

The aim of the presented article is to present the mission of the palliative team of the University Hospital in Ostrava. The text is based on generally valid definitions as well as on the materials of the Ministry of Health of the Czech Republic in the field of palliative care in medical facilities. At a general level, we present procedures in communication with the patient both within the Ambulance of supportive and palliative care, as well as within the palliative councils at individual hospital clinics.

Keywords: palliative care, teamwork, psychical support, consultation