Paliatívna medicína a liečba bolesti 2/2009

Bisfosfonáty v onkologické paliativní péči

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Bisfosfonáty prokazatelně snižují riziko kostních příhod a hyperkalcemie u pacientů s metastatickým postižením skeletu. Tím přispívají k udržení funkční zdatnosti a dobré kvality života.

Kľúčové slová: bisfosfonáty, kostní metastázy, kostní příhody.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Bisphosphonates in oncology palliative care

Bisphosphonates reduce the risk of skeletal related events and hypercalcemia in patients with metastatic bone disease. They contribute to maitainence of good performance status and quality of life.

Keywords: bisphosphonates, bone metastases, skeletal related events.