Paliatívna medicína a liečba bolesti 2/2008

Aspekty paliatívnej liečby v onkohematológii

MUDr. Marta Fričová, MUDr. Milena Surová

Príspevok sa venuje problematike paliatívnej medicíny v onkohematológii. Pacienti s onkohematologickými malignitami vyžadujú špecifickú liečbu – dôraz na: substitučnú liečbu, ošetrovanie slizníc, antiinfekčnú liečbu, paliatívnu chemoterapiu a psychologické problémy.

Kľúčové slová: paliatívna liečba, substitučná liečba a antiinfekčná liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The aspects of palliative care in oncohematology

This article is target to the main problems of palliative care in oncohematology. The patients with oncohematologic malignancies need special treatment – focused to substitution therapy, antibacterial and antimycotic treatment, palliative chemotherapy and prevention but also the treatment of musosititis.

Keywords: palliative care, substitution therapy and antiinfection therapy.