Paliatívna medicína a liečba bolesti 1e/2016

Antikoagulace u onkologických pacientů v paliativní péči

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., MUDr. Kateřina Menčíková, MUDr. Irena Závadová

Tromboembolická nemoc (TEN) je častou komplikací nádorového onemocnění a je významnou příčinou morbidity i mortality v paliativní péči. Zároveň mají onkologičtí pacienti často zvýšené riziko krvácivých komplikací. Primární profylaxe je indikována u onkologických pacientů v celkově dobrém klinickém stavu při akutní hospitalizaci, u hospicových pacientů s prognózou kratší než 3 měsíce nebyl její přínos prokázán. Léčba symptomatické TEN je doporučena i u hospicových pacientů s výjimkou umírajících. Lékem volby jsou nízkomolekulární hepariny (LMWH), které jsou účinnější a bezpečnější než warfarin. Konečné rozhodnutí o antikoagulační léčbě u konkrétního pacienta v paliativní péči by mělo být vždy výsledkem pečlivého zvážení celkového zdravotního stavu, prognózy, individuálního přínosu a rizik antikoagulace se zřetelem na přání poučeného pacienta.

Kľúčové slová: paliativní péče, tromboembolická nemoc, antikoagulace, nízkomolekulární heparin

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Anticoagulation in cancer patients in palliative care

Venous thromboembolism (VTE) is a frequent complication and an important source of morbidity and mortality in advanced cancer patients in palliative care. These patients are often also at increased risk of bleeding. Primary prophylaxis of VTE is recommended for hospitalized cancer patiens with a good performance status and those undergoing active oncologic therapy. There is no evidence of benefit of prophylaxis for patients with life expectancy shorter than 3 months. Treatment of symptomatic VTE is recommended even in patients with limited survival with the exception of those who are imminently dying. The first choise drug is low-molecular weight heparin, which is safer and more efficient than coumarins. The final decision about anticoagulation therapy in a particular patient should be the result of a careful consideration of performance status, life expectancy, individual risks and benefits and the preferences of well informed patient.

Keywords: palliative care, thromboembolism, anticoagulation, low-molecular weight heparin