Paliatívna medicína a liečba bolesti 2e/2016

Antibiotika v paliativní hospicové péči

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc.

Přestože je podávání antibiotik v paliativní hospicové péči velmi časté, jejich indikace dosud nepodléhá žádným „guidelines“. Je podán stručný přehled zvyklých postupů v této oblasti poskytované péče. Přes nejednotné názory na vhodnost jejich podávání lze definovat situace, ve kterých je jejich přínos poměrně přesvědčivý a vede ke zvýšení komfortu vážně nemocného pacienta.

Kľúčové slová: paliativní péče, hospic, antibiotika, infekce

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Antibiotics in palliative hosp

Although the provision of antibiotics in palliative hospice care is very common, its indications have hitherto not been subject to any guidelines. A brief overview of common approaches in this field of care provision is given. Despite conflicting opinions on the suitability of providing antibiotics, situations can be defined in which there are convincing benefits of doing so, and which will lead to the increased comfort of the seriously ill patient.

Keywords: palliative care, hospice, antibiotics, infection