Paliatívna medicína a liečba bolesti 3/2008

Akupunktúra v liečbe bolesti a pri ovplyvňovaní závislosti na liekoch

Alena Ondrejkovičová

Bolesť sprevádza človeka po celý život. Je to zložitý jav, pri ktorom rozlišujeme jej somatogénnu a psychogénnu zložku. Bolesť je najčastejšou príčinou, pre ktorú pacient vyhľadáva lekára. Možno ju tlmiť alebo liečiť až po poznaní pravej príčiny, prečo organizmus signalizuje poruchy svojej homeostázy bolesťou. V 50-tych až 70-tych rokoch 20. storočia k výskumom i riešeniu bolestivých stavov prispeli práve výskumy v akupunktúre(1).

Kľúčové slová: bolesť, akupunktúra, elektroakupunktúra, cholecystokinín, opiáty, závislosť.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Acupuncture in the pain therapy at by affected drug addiction

Pain accompanies people their whole life. It is a complicated phenomenon in which we differentiate somatogen and psychogen components. Pain is the most frequent reason, why the patients seeks a doctor. It is possible to soften or treat pain only after knowning the real reason why the organism is signalling break-down of homeostasis by pain. In the 1950/1970 years of the 20th century acupuncture contributed to research and solutions to painful conditions.

Keywords: pain, acupuncture, electro-acupuncture, cholecystokinin, opiate, drug addiction.