Onkológia 2/2011

Zobrazovací metody v diagnostice kostních nádorů

doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc., MUDr. Jan Křístek, Ph.D.

V přehledovém článku se autoři snaží uvést moderní diagnostické zobrazovací metody u pacientů s primárním maligním kostním procesem. Vedle nativních snímků, které patří ke zlatému standardu, se jedná především o vyšetření magnetickou rezonancí (MR), v indikovaných případech CT, ultrasonografické (USG) vyšetření, scintigrafii vč. SPECT, pozitronovou emisní tomografii (PET) a PET/CT. Dále jsou uvedeny intervenční metody v radiologii.

Kľúčové slová: diagnostické zobrazovací metody, maligní kostní nádory, intervenční radiologie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Imaging methods in diagnostics of bone tumors

In the review article the authors try to indroduce modern diagnostic imaging methods in patients with primary skeletal malignancy. Beside X-ray, which is gold standard it is at present MRI, in indicated cases CT examination, ultrasonography, including SPECT, SPECT/ CT, PET and PET/CT. The authors describe also interventional radiology.

Keywords: diagnostic imaging methods, malignant bone tumors, interventional radiology.