Onkológia 3/2006

Zo zahraničnej tlače - Prvolíniová chemoterapia cisplatina a gemcitabín nasledovaná udržiavacou liečbou gemcitabínom alebo najlepšou podpornou starostlivosťou pri pokročilom nemalobunkovom karcinóme pľúc: štúdia fázy III

doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Cisplatin and gemcitabine first-line chemotherapy followed by maintenance gemcitabine or best supportive care in advanced non-small cell lung cancer: a phase III trial