Onkológia 1/2018

Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Pokroky v klinickej onkológii 2018: výročná správa Americkej onkologickej spoločnosti o pokroku proti nádorovým ochoreniam

Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

stiahnuť celý článok v pdf