Onkológia 1/2017

Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Pokroky v klinickej onkológii 2017: Výročná správa o pokroku proti nádorovým ochoreniam od Americkej spoločnosti klinickej onkológie

Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

stiahnuť celý článok v pdf

Clinical Cancer Advances 2017: Annual Report on Progress Against Cancer From the American Society of Clinical Oncology