Onkológia 5/2016

Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Pembrolizumab verzus chemoterapia pre PD-L1 pozitívny nemalobunkový karcinóm pľúc

doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pembrolizumab versus Chemotherapy for PD-L1–Positive Non-Small-Cell Lung Cancer