Onkológia 6/2014

Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Molekulárne testovanie pre výber pacientov s karcinómom pľúc k liečbe tyrozínkinázovými inhibítormi receptora epidermálneho rastového faktora a kinázy anaplastického lymfómu

doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Molecular Testing for Selection of Patients With Lung Cancer for Epidermal Growth Factor Receptor and Anaplastic Lymphoma Kinase Tyrosine Kinase Inhibitors