Onkológia 6/2013

Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Analýza nádorových vzoriek v čase získanej rezistencie na EGFR-TKI liečbu u 155 pacientov s EGFR mutovaným karcinómom pľúc

doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Analysis of tumor specimens at the time of acquired resistance to EGFR-TKI therapy in 155 patients with EGFRmutant lung cancers