Onkológia 1/2012

Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry

doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Pokroky klinickej onkológie v roku 2011: výročná správa o pokroku proti nádorovým ochoreniam od Americkej spoločnosti klinickej onkológie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Clinical Cancer Advances 2011: Annual Report on Progress against Cancer from the American Society of Clinical Oncol