Onkológia 6/2011

Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry: 2011: Cielená aktualizácia usmernení Americkej spoločnosti klinickej onkológie z roku 2009 o chemoterapii štádia IV nemalobunkového karcinómu pľúc

Editor rubriky: doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Cielená aktualizácia, publikovaná Americkou onkologickou spoločnosťou, aktualizuje samotné odporúčanie (alebo podskupinu odporúčaní) skôr, než dôjde k pravidelnej plánovanej aktualizácii usmernenia. Tento dokument aktualizuje jedno odporúčanie z Aktualizácie ASCO usmernenia chemoterapie pre štádium IV nemalobunkového karcinómu pľúc (NMBKP), týkajúce sa udržiavacej liečby so zmenou lieku (switch maintenance).

stiahnuť celý článok v pdf

2011 Focused Update of 2009 American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline Update on Chemotherapy for Stage IV Non–Small-Cell Lung Cancer