Onkológia 6/2010

Zaujímavosti z literatúry - Stratégie pre predĺženú liečbu u pacientov s pokročilým nemalobunkovým karcinómom pľúc

doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Kľúčovou výzvou v liečbe pokročilého nemalobunkového karcinómu pľúc (NSCLC) je zlepšenie výsledkov u pacientov, ktorí docielili aspoň stabilné ochorenie po štandardnej liečbe v prvej línii. Hoci súčasné usmernenia odporúčajú dokonca aj u odpovedajúcich pacientov maximum šesť cyklov terapie v prvej línii, nedávne štúdie poskytli informácie o výhodách udržiavacej liečby.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť