Onkológia 1/2011

Zaujímavosti z literatúry - Pokroky v klinickej onkológii 2010: Výročná správa Americkej spoločnosti klinickej onkológie o pokrokoch proti nádorovým ochoreniam

doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Ako naznačujú úvodné a veľmi pôsobivé slová prezidenta ASCO, v pokrokoch docielených v roku 2010 v klinickej onkológii, mal rozhodujúcu úlohu klinický výskum. Jeho podpora je výzvou v USA, ale samozrejme, je dôležitá aj v iných krajinách.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Clinical Cancer Advances 2010: Annual Report on Progress Against Cancer From the American Society of Clinical Oncology