Onkológia 3/2009

Zaujímavosti z literatúry

doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Trastuzumab ďalej po progresii pri pokročilom karcinóme prsníka s pozitivitou humánneho receptoru epidermálneho rastového faktoru 2: štúdia Nemeckej prsníkovej skupiny 26/Medzináronej prsníkovej skupiny 03–05.

stiahnuť celý článok v pdf